प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र खजुरा, बाँके
flag
सेवा कालिन तालिम आवेदन फारम
तालिमको विवरण
व्यक्तिगत विवरण
ठेगाना


कार्यालयको विवरण
Uploading...
Uploading...
अन्य कागजातहरु
Uploading...